‫ اخبار

تغییر زمان وبینار مدیریت ثروت در عصر تحول دیجیتال

زمان وبینار «وبینار مدیریت ثروت در عصر تحول دیجیتال» جناب آقای مهندس زنگنه از تاریخ 17 خرداد به تاریخ 19 خرداد تغییر کرده است.


مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 14 خرداد 1400

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0