‫ وبینار مدیریت ثروت در عصر تحول دیجیتال

سری وبینار های آموزشی مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف (MethodSharif)
عنوان: مدیریت ثروت در عصر تحول دیجیتال
مدرس: محمد زنگنه (مدیر عامل و هم بنیان گذار آسان بورس و آسان کریپتو)