‫ وبینار تحول دیجیتال در صنعت بیمه: مطالعه موردی کشور انگلستان

سری وبینار‌های آموزشی مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف (MethodSharif)
عنوان: تحول دیجیتال در صنعت بیمه: مطالعه موردی کشور انگلستان
مدرس: آرمین کیا (مدیر دپارتمان برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه کسب‌کار‌های جدید، شرکت بیمه ادمیرال)