‫ وبینار شبکه‌های موبایل فرا 5G: فرصت‌ها و چالش‌ها

سری وبینار‌های آموزشی مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف (MethodSharif)
عنوان: شبکه‌های موبایل فرا 5G: فرصت‌ها و چالش‌ها
مدرس: دکتر بابک حسین خلج (هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف)