‫ وبینار بستر‌های سخت‌افزاری یادگیری عمیق: فرصت‌ها و چالش‌ها

سری وبینار‌های آموزشی مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف (MethodSharif)
عنوان: بستر‌های سخت‌افزاری یادگیری عمیق: فرصت‌ها و چالش‌ها
مدرس: دکتر حمید‌رضا واعظی جزه (محقق ارشد Microsoft)